Lomonosova iela 4, Rīga, LV-1003, 208 kab.

en lv ru

Vieslekcija

Šī gada 12.maijā Vadības koledžā notika vieslekcija par Veiksmīgas vadības un līderības nodibināšanu un attīstīšanu, ko lasīja Mihails Radins, Ročesteras Tehnoloģiju Institūta (ASV) asociētais profesors.

 

Pēdējo 3 gadu laikā Mihails Radins pasniedza studiju kursus un vada seminārus Liepājas Universitātē, Rīgas Tehniskajā universitātē, Rīgas Stradiņa universitātē un Transporta un sakaru institūtā, kas, pēc viņa viedokļa, bija izaicinoša, bet ļoti noderīga kultūras mācību pieredze. Mihails pasniedza Ievadu diskrētā matemātikā, Ievadu fotogrāfijā, kā arī studiju kursu maģistra grāda studentiem „Atšķirību vienādojumu pielietojums robottehnikā”.  Šie kursi tika pasniegti kā praktiski kursi.

 

Papildus šo kursu pasniegšanai, Mihailam bija iespēja novadīt praktisku semināru par Starptautisku un starpdisciplināru pētniecības apvienību izveidi un attīstību, kā arī semināru par risku vadību.

 

Pēc šo kursu pasniegšanas un semināru vadīšanas Mihails nesen publicēja divus rakstus par starptautisko pedagoģiju: pasniegšanas stili vidusskolas studentiem universitātes līmenī un starptautiskā mācīšana un mācīšanos; efektīva pedagoģiskā vadība kā ceļš uz veiksmīgu starptautisko mācīšanu un mācīšanos. Mihails arī prezentēja šīs tēmas plenārsesijās vairākās vietējās un starptautiskās konferencēs pedagoģijā.

 

Mihails arī tika uzaicināts uz Vadības koledžu lai novadītu semināru Veiksmīgas vadības un līderības nodibināšana un attīstība, kurā tika analizēts un apspriests kāpēc vadība un līderība ir neveiksmīgas, kā mācīties no kļūdām un neveiksmēm un kā apsteigt konkurentus. Tā bija pirmā reize, kad Mihails vadīja šādu semināru un tāpēc viņš negaidīja daudz aktīvu un entuziastisku dalībnieku. Bet dalībnieki deva ļoti konkrētas atbildes uz jautājumiem, kurus Mihails negaidīja, kas viņam noteikti bija ļoti patīkams pārsteigums. Turklāt, visas prezentācijas laikā dalībnieki uzturēja Mihaila entuziasmu. Vēl jo vairāk, Mihailam tā bija arī pozitīva starpkultūru mācīšanās pieredze, jo dalībnieki dalījās ar informāciju par līdzīgiem ekonomiskiem apstākļiem Latvijā salīdzinājumā ar ASV. Tas Mihailam noteikti bija jauns atklājums un mācību pieredze par Latvijas izglītības sistēmu un par Latvijas ekonomiku.
 

20180512_125021 20180512_125031 20180512_125250 IMG-20180512-WA0007 IMG-20180512-WA0008 IMG-20180512-WA0009 IMG-20180512-WA0010

We inform you that this site uses own, technical and third parties cookies to make sure our web page is user-friendly and to guarantee a high functionality of the webpage. By continuing to browse this website, you declare to accept the use of cookies. Learn more about our use of Cookies by viewing our Privacy Policy.