Uzņēmējdarbības vadība

1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma.

Ar iespēju izvēlēties:

 • specializāciju – PĀRDOŠANA digitālajā vidē

Šajā programmā students iegūst zināšanas par uzņēmuma dibināšanu, vadīšanu, finanšu apriti uzņēmumā, iegūst prasmes pārdošanas procesu vadīšanā digitālajā vidē – interneta veikalu veidošanā, sociālo tīklu izmantošanā pārdošanas procesā, influeceru darba organizēšanā.

Studiju programmu iespējams apgūt arī angļu valodā: https://mcollege.eu/business-administration/

Absovējot Rīgas Menedžmenta Koledžas programmu  Uzņēmējdarbības vadība ar specializāciju pārdošanā  ir iespējams:

 • uzsākt savu uzņēmējdarbību, veidot interneta veikalu;
 • strādāt par pārdošanas speciālistu;
 • ieņemt vadošu amatu dažādās uzņēmējdarbības sfērās
 • turpināt studijas sadarbības augstskolās Latvijā vai kādā no franciski runājošām valstīm un iegūt bakalaura grādu
 • ar padziļinātu PERSONĀLA VADĪBAS UN BIROJA DARBA APGUVI

Šajā programmā students iegūst zināšanas par uzņēmuma dibināšanu, vadīšanu, finanšu apriti uzņēmumā, pastiprināti apgūstot personāla lietvedību, darba tiesisko attiecību regulējumu, personāla attīstības un motivācijas jautājumus.

Absovējot Rīgas Menedžmenta koledžas izstrādāto programmu  Uzņēmējdarbības vadība ar padziļinātu personāla vadības un biroja darba apguvi  ir iespējams:

 • strādāt uzņēmumos par struktūrvienību vadītājiem;
 • strādāt uzņēmumu birojos ar personāla un citiem dokumentiem
 • uzsākt savu uzņēmējdarbību, dibināt interneta veikalus;
 • ieņemt vadošu amatu dažādās uzņēmējdarbības sfērās;
 • turpināt studijas sadarbības augstskolās Latvijā.

Studiju formas:

Nepilna laika neklātiene (nodarbības divas reizes mēnesī sestdienās);

Tālmācība – studijas attālināti – patstāvīgi pēc e-vidē izvietotiem materiāliem. Uzņemšana līdz 01.03.2021.

Studiju ilgums  – 2,5 gadi

Studiju apjoms  – 80KP jeb 120 ECTS

Profesija: Komercdarbības speciālists

Studiju maksa: 550 EUR semestrī.

 

UZZINI VAIRĀK par FRANČU VALODAS apguvi!

We inform you that this site uses own, technical and third parties cookies to make sure our web page is user-friendly and to guarantee a high functionality of the webpage. By continuing to browse this website, you declare to accept the use of cookies. Learn more about our use of Cookies by viewing our Privacy Policy.