Lomonosova iela 4, Rīga, LV-1003, 208 kab.

en lv ru

Uzņēmējdarbības vadība

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Uzņēmējdarbības vadība

Ko sagatavo šī studiju programma?

Komercdarbības speciālistu ar daudzpusējām zināšanām dažādās ar uzņēmuma dibināšanu un vadīšanu saistītās jomās. Padziļināti piedāvājam apgūt šādas jomas:

Piesakies Tagad

Piesakies, aizpildot anketu!

Šobrīd piedāvājam unikālu studiju programmu, kuru apgūstot, būsi sagatavots uzņēmējs sadarbībai ar franciski runājošām valstīm!

STUDIJU PROGRAMMA

Rīgas Menedžmenta Koledža piedāvā unikālu studiju programmu Uzņēmējdarbības vadība, kurā tiek iekļauta lietišķās franču valodas apguve un apmaksāta prakse Francijā.

Programmas ietvaros tiek sagatavots Komercdarbības speciālists ar daudzpusējām zināšanām dažādās, ar uzņēmuma dibināšanu un vadīšanu, saistītās jomās:

 • Ekonomika un komercdarbība
 • Vadības grāmatvedība
 • E-komercija
 • Finanšu pārvaldība dažādu nozaru kontekstā
 • Darba tiesisko attiecību regulējums Latvijā un Eiropā
 • Starpkultūru komunikācija
 • Informācijas tehnoloģijas
 • Digitālais mārketings
 • Menedžmenta teorija un prakse
 • Biznesa komunikācija, prezentācija un ētika

– Studijas nepilna laika neklātienē (latviešu valodā) ilgst 2.5 gadi jeb 5 semestri. Mācību maksa – 550 EUR/semestrī. Mācības – katru otro sestdienu. 

–  Studijas nepilna laika klātienē (latviešu plūsmā), ar iekļautu lietišķās franču valodas apmācību un praksi, ilgst 2.5 gadi jeb 5 semestri. Mācību maksa – 800 EUR/semestrī. Mācības  – darbadienu vakaros.

– Studijas pilna laika klātienē (angļu valodā), ar iekļautu lietišķās franču valodas apmācību un praksi, ilgst 2 gadi jeb 4 semestri. Cena – 1050EUR/semestrī. Mācības darbadienās.

Koledža uzņem reflektantus pēc vidējās izglītības ieguves un nodrošina iespēju iegūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību 80kp apmērā.

Absovējot Rīgas Menedžmenta Koledžas izstrādāto unikālo programmu Uzņēmējdarbības vadība, ar iekļautu lietišķās franču valodas apguvi, ir iespējams:

 • uzsākt savu uzņēmējdarbību
 • ieņemt vadošu amatu dažādās uzņēmējdarbības sfērās
 • turpināt studijas sadarbības augstskolās Latvijā vai kādā no franciski runājošām valstīm un iegūt bakalaura grādu
 • turpināt studijas KEDGE Business School Bayonne un iegūt starptautiski atzītu bakalaura grādu Biznesa vadībā
 • veidot darījumu kontaktus franciski runājošās valstīs.

UZZINI VAIRĀK par FRANČU VALODAS apguvi!

We inform you that this site uses own, technical and third parties cookies to make sure our web page is user-friendly and to guarantee a high functionality of the webpage. By continuing to browse this website, you declare to accept the use of cookies. Learn more about our use of Cookies by viewing our Privacy Policy.