Lomonosova iela 4, Rīga, LV-1003, 208 kab.

en lv ru

Starptautiskā konference “Tool Fair XIII #Power UP”. Secinājumi un ieguvumi

No 12. līdz 16. novembrim Splitā (Horvātijā) notika starptautiskā konference “Tool Fair XIII #Power UP”. Konferencē piedalījās vairāk nekā 130 dalībnieki no 35 valstīm.

Minētā pasākuma tematika bija daudzveidīga. Katram dalībniekam bija iespēja izvēlēties sev interesējošos seminārus un sastādīt personisko darba kārtību.

Pirmā pilnvērtīgā darba diena (13. novembris) sākās ar brīnišķīgās Splitas pilsētas kultūras un vēsturiskā mantojuma iepazīšanu. Konferences atklāšana notika Diokletiāna pilī. Pēc tam dalībniekiem bija iespēja iegūt informāciju par dažādām Splitas apskates vietām un tradīcijām.

Pēc pusdienām darbs turpinājās sekcijās. Anas Marias Andrioaies (Ana Maria Andrioaie) vadītajā seminārā bija iespēja piedalīties ētisko problēmu apspriešanā un risināšanā dažādās situācijās, kas saistītas ar uzņēmējdarbību, valdības struktūrām, NVO aktivitātēm.

Otrā darba diena sākās ar semināru par tematu “Aizdedz savas prasmes” Sanjas Zanki Pejičas (Sanja Zanki Pejič) vadībā. Šajā semināra laikā bija iespēja apspriest 8 pamatkompetences saskaņā ar Youth Pass apliecību sistēmu, kā arī izveidot savu videoklipu, kas atspoguļotu vienu no kompetencēm.

Nākamais seminārs Kristīnas Pernitsas (Kristiina Pernits) vadībā tika veltīts SALTO resursu izmantošanas iespējām. Tika sniegta informācija par YOUTHPASS izveidošanas un attīstības procesu, kā arī par informācijas sniegšanas un apmaiņas iespējām ERASMUS projektu ietvaros. Arī tika vērsta uzmanība uz iespēju izmantot SALTO platformu tālmācībai.

Pēcpusdienā bija iespējams iepazīties ar HAKA metodēm un to izmantošanu komandas darbā. Semināru vadīja Vahibs Bens Čahla (Wahib Ben Chahla).

Diena beidzās ar instrumentālo izstādi (Tool Fair Market), kura ietvaros varēja iepazīties ar uzņēmējdarbībā, izglītībā un sociālajā darbā izmantotajām metodēm un paņēmieniem.

Trešajā (pēdējā) darba dienā uzmanību piesaistīja semināri, kas saistīti ar inovatīvu un kritisku domāšanu. Seminārus vadīja Ceihuns Uzuns (Ceyhun Uzun) un Havjers Martiness (Javier Martinez).

Pirmais seminārs bija vērsts uz radošas domāšanas attīstību un spēju strādāt komandā. Dalībnieki tika aicināti izstrādāt novatorisku risinājumu tradicionāla objekta izmantošanai.

Otrais seminārs tika veltīts kritiskās domāšanas principiem un to izmantošanas iespējām ikdienā.

Trīs dienu intensīvas līdzdalības konferencē laikā tika iegūta informācija par dažādiem izglītībā, uzņēmējdarbībā un sociālā darbā izmantojamiem rīkiem. Gribētos teikt lielu paldies konferences organizatoriem, moderatoriem un dalībniekiem.

Starptautiskā konference “Tool Fair XIII #Power UP” tika finansētas ar Eiropas Komisijas „Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu.

Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Elza Sīpola,
Vadības Koledža
Docētāja

We inform you that this site uses own, technical and third parties cookies to make sure our web page is user-friendly and to guarantee a high functionality of the webpage. By continuing to browse this website, you declare to accept the use of cookies. Learn more about our use of Cookies by viewing our Privacy Policy.