Lomonosova iela 4, Rīga, LV-1003, 208 kab.

en lv ru

Sociālās palīdzības organizēšana

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Sociālās palīdzības organizēšana

Izvēlies budžeta vietu 2,5 gadīgā Vadības koledžas ” Sociālā palīdzības organizatora” programmā.
Studiju laikā varēsi strādāt labklājības sistēmā un apvienot darbu ar mācībām.(2 reizes mēnesī lekcijas)

Jau pirmā studiju gada ietvaros Tev būs iespēja iegūtu arī 17 Eiropas valstīs atzītu sertifikātu
Eiropas aprūpes sertifikāts (European Care Certificate).

Piesakies šodien!
Budžeta vietu skaits ir ierobežots!

Ko sagatavo šī studiju programma?

Prasmīgu sociālā darba speciālistu, kuram ir profesionālas zināšanas sociālā darba jomās un kura aicinājums ir sniegt sociālo un pastorālo palīdzību cilvēkiem, kuriem tā nepieciešama.

Vadības koledža sadarbojas ar EASPD (European Association of Service providers for persons with Disabilities) un tās galveno pārstāvi mūsu valstī Latvijas Kustību par neatkarīgu dzīvi, kas
nodrošina Eiropas aprūpes sertifikāta (ECC_-European Care Certificate) iegūšanu. Iegūtais Sertifikāts nodrošina darbaspēka mobilitāti Eiropā un sekmē vienota pamata izveidi aprūpes
pakalpojumu kvalitātei, ietverot gan zināšanas, gan vērtības. Sertifikāts ( ECC ) ir atzīts 17 valstīs Eiropas Kvalifikācijas ietvarstruktūrā (EQF) un atbilst akreditācijas 3.līmenim, kas kalpo kā pierādījums darba devējam, ka tā īpašniekam ir nepieciešamās pamata zināšanas, lai varētu droši strādāt sociālās aprūpes sektorā. Šobrīd Vadības koledžas programma ” Sociālā darba organizators” nodrošina nepieciešamās zināšanas, lai varētu saņemt sertifikātu un uzsākt strādāt aprūpes sektorā, atbilstoši Pamata zināšanu kopumam Eiropas sociālās aprūpes jomā (Basic Social Care Learning Outcomes (BESCLO)).
Lai iegūtu sertifikātu kandidātam ir jāspēj pierādīt, ka viņam ir nepieciešamais zināšanu kopums un prasmes rīkoties aprūpes jomas sastopamajās situācijās.

Sertifikāta ieguvēja vārds tiek iekļauts centrālajā datu bāzē Briselē, kur tiek ievadīta informācija
par visām personām, kurām izsniegts ECC.

Programma akreditēta līdz 31.12.2021.

Kādas būs karjeras iespējas pēc studiju beigām?

Būs iespēja strādāt  institūcijās, kuras organizē sociālo palīdzību, kā arī zināšanas, lai nodarbotos ar sosociālo uzņēmējdarbību un aprūpi.

Kā notiek studiju process?

Vadības koledža piedāvā nepilna laika neklātienes mūsdienīgu mācību formu – studijas notiek gan tālmācības studiju vietnē, kurā ievietoti kvalitatīvi mācību materiāli un videolekcijas, gan klātienē koledžas auditorijās. Mācīties būs ļoti ērti, jo mācību laiku tālmācības vietnē katrs students var izvēlēties pats, bet klātienes nodarbības tiek plānotas 2 reizes mēnesī sestdienās. Studentiem arī ir iespēja apgūt atsevišķus studiju kursus vai moduļus jebkurā citā augstskolā.

Cik ilgi jāmācās?

Studiju ilgums nepilna laika neklātienes studijās ir 2,5 gadi.

Kāda ir studiju maksa?

550,00 EUR semestrī,
Iespējams maksājumus sadalīt pa mēnešiem.

Ko studiju programmā apgūst?

 • Aksioloģija
  • Vērtības mūsdienu sabiedrībā
  • Konfesijas un reliģijas Latvijā
  • Kristīgā ētika
  • Sabiedriskās organizācijas un brīvprātīgo darbs
 • Komunikācija
  • Lietišķā svešvaloda I
  • Lietišķā svešvaloda II
  • Lietišķā saskarsme, prezentācija
  • Dokumentu pārvaldība
  • Komunikācija krīzes situācijās
 • Socioloģija un statistika
  • Socioloģijas teorijas
  • Pētījumu metodes un matemātiskā statistika
 • Tiesību normas sociālajā darbā
  • Sociālās drošības sistēma un sociālās likumdošana Latvijā
  • Sociālā politika un sociālā labklājība
  • Vides, darba un civilā aizsardzība
 • Uzņēmējdarbība
  • Uzņēmuma izveides tiesiskie aspekti
  • Sociālā uzņēmējdarbība
  • Biznesa plāna izstrāde
 • Psiholoģija
  • Saskarsmes psiholoģija
  • Attīstības psiholoģija
  • Sociālā psiholoģija
 • Psihiatrija
  • Ievads psihiatrijā
 • Sociālā darba virzieni
  • Ievads sociālajā darbā
  • Sociālā ētika
  • Sociālās sistēmas vadīšana
  • Sociālā darba speciālisti un to loma Latvijas sociālās labklājības sistēmā
 • Sociālā palīdzība
  • Sociālās palīdzības organizatora profesionālā darbība
  • Darbs ar SOPA datu bāzi
  • Supervīzija sociālajā darbā
  • Veselības pamati
  • Pirmā palīdzība
 • Zinātniski praktiskā pētniecība
  • Studiju darbs
  • Prakse
  • Kvalifikācijas darbs un pārbaudījums
  •  Iespēja iegūt arī 17 Eiropas valstīs atzītu sertifikātu Eiropas aprūpes sertifikāts (European Care Certificate).

Nāc studēt ko patiesi vērtīgu!

Vairāk info www.easpd.eu

www.eccertificate.eu

We inform you that this site uses own, technical and third parties cookies to make sure our web page is user-friendly and to guarantee a high functionality of the webpage. By continuing to browse this website, you declare to accept the use of cookies. Learn more about our use of Cookies by viewing our Privacy Policy.