Sociālās palīdzības organizēšana

1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Sociālās palīdzības organizēšana”

Studijas iespējams apvienot ar darbu. Mācības 2 reizes mēnesī – sestdienās!

Studiju ilgums – 2.5 gadi!

Jau pirmā studiju gada ietvaros studentiem ir iespēja iegūtu arī 17 Eiropas valstīs atzītu sertifikātu – Eiropas aprūpes sertifikāts (European Care Certificate).

Ko sagatavo šī studiju programma?

Prasmīgu sociālā darba speciālistu, kuram ir profesionālas zināšanas sociālā darba jomās un kura aicinājums ir sniegt sociālo un pastorālo palīdzību cilvēkiem, kuriem tā nepieciešama.

Rīgas Menedžmenta Koledža sadarbojas ar EASPD (European Association of Service providers for persons with Disabilities) un tās galveno pārstāvi mūsu valstī Latvijas Kustību par neatkarīgu dzīvi, kas nodrošina Eiropas aprūpes sertifikāta (ECC_-European Care Certificate) iegūšanu.

Iegūtais Sertifikāts nodrošina darbaspēka mobilitāti Eiropā un sekmē vienota pamata izveidi aprūpes pakalpojumu kvalitātei, ietverot gan zināšanas, gan vērtības.

Sertifikāts ( ECC ) ir atzīts 17 valstīs Eiropas Kvalifikācijas ietvarstruktūrā (EQF) un atbilst akreditācijas 3.līmenim, kas kalpo kā pierādījums darba devējam, ka tā īpašniekam ir nepieciešamās pamata zināšanas, lai varētu droši strādāt sociālās aprūpes sektorā.

Šobrīd Rīgas Menedžmenta Koledžas studiju programma “Sociālās palīdzības organizēšana” nodrošina nepieciešamās zināšanas, lai varētu iegūt augstāk minēto sertifikātu un uzsākt darbu aprūpes sektorā, atbilstoši Pamata zināšanu kopumam Eiropas sociālās aprūpes jomā (Basic Social Care Learning Outcomes (BESCLO)).

Lai iegūtu Sertifikātu, kandidātam ir jāspēj pierādīt, ka viņam ir nepieciešamais zināšanu kopums un prasmes rīkoties aprūpes jomā sastopamajās situācijās.

Sertifikāta ieguvēja vārds tiek iekļauts Centrālajā datu bāzē Briselē, kur tiek apkopota informācija par visām personām, kurām izsniegts ECC.

Sociālās palīdzības organizēšanas studiju programma akreditēta līdz 30.06.2022.

Karjeras iespējas pēc studiju beigām

Iespēja strādāt  institūcijās, kuras organizē sociālo palīdzību. Studijas nodrošina zināšanas, lai nodarbotos ar sosociālo uzņēmējdarbību un aprūpi.

Mācību process

Rīgas Menedžmenta Koledža piedāvā nepilna laika neklātienes mūsdienīgu mācību formu – studijas notiek gan tālmācības studiju vietnē, kurā ievietoti kvalitatīvi mācību materiāli un videolekcijas, gan klātienē Koledžas auditorijās.

Mācīties ir ērti, jo mācību laiku tālmācības vietnē katrs students var izvēlēties pats, bet klātienes nodarbības tiek plānotas 2 reizes mēnesī –  sestdienās.

Iespējams citās augstskolās apgūtos studiju kursus ieskaitīt esošajā studiju programmā.

Studiju maksa – 550,00 EUR semestrī.
(Iespējams maksājumus sadalīt pa mēnešiem).

Ko studiju programmā apgūst?

  • Zināšanas par sociālās drošības sistēmu Latvijā, tās finasēšanu un sociālo likumdošanu;
  • Izpratni par sociālā darba organizēšanu un personāla vadību;
  • Zināšanas medicīnas pamatos, psihiatrijā, kristīgajā ētikā;
  • Prasmes pielietot komunikācijas un psiholoģiskās metodes, kā arī pašaizsargāšanās instrumentus profesionālajā darbībā;
  • Izpratni par sociālās uzņēmējdarbības organizēšanu, finasēšanu un dokumentu pārvaldību.

Iespēja iegūt arī 17 Eiropas valstīs atzītu sertifikātu Eiropas aprūpes sertifikāts (European Care Certificate).

Nāc studēt ko patiesi vērtīgu!

Vairāk info www.easpd.eu

www.eccertificate.eu

We inform you that this site uses own, technical and third parties cookies to make sure our web page is user-friendly and to guarantee a high functionality of the webpage. By continuing to browse this website, you declare to accept the use of cookies. Learn more about our use of Cookies by viewing our Privacy Policy.