Lomonosova iela 4, Rīga, LV-1003, 208 kab.

en lv ru

Koledža

Koledža uzsāka darbu 2005.gada 1.februārī.

Koledža uzņem reflektantus pēc vidējās izglītības ieguves un nodrošina iespēju iegūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību.

Koledža ir akreditēta starptautiska augstākās izglītības institūcija, kas balstoties uz kristīgām vērtībām, rada priekšnoteikumus un nodrošina nepieciešamos apstākļus personības garīgai, profesionālai un sociāli atbildīgai izaugsmei.

Koledžas studiju programmas ir unikālas ar priekšmetiem, kas sniedz izpratni par vērtībām, kas ir pamatā rietumu kultūras attīstībai. Tiek veicināta patstāvīga domāšana, diskusijas un viedokļu apmaiņas starp dažādu uzskatu studentiem, tajā pat laikā tiek mazināti dažādi aizspriedumi, kas joprojām valda sabiedrībā.

Koledža sagatavo kvalificētus vadītājus uzņēmējdarbībā, sociālās un garīgās aprūpes jomā, kuri ir spējīgi konkurēt darba tirgū – prot vadīt sevi, cilvēkus, procesus un veic sociālās audzināšanas pienākumus.

Studiju finansējums ir studentu mācību maksa, ieņēmumi no koledžas saimnieciskās darbības un ziedojumi.

2017.gada janvārī koledža noslēdza līgumu ar Baltijas Starptautisko Akadēmiju par telpu nomu, kas sniedz koledžas studentiem uzlabotus studiju apstākļus, kā arī nozīmīgu turpmāko sadarbību starp abām iestādēm, kas veicinās studējošo tālākās izglītības iespējas pēc koledžas absolvēšanas.

Koledžas telpas ir piemērotas studentiem ar kustību traucējumiem.

Koledžas galvenā prioritāte ir augsta izglītības kvalitāte, kuras būtiskākais priekšnoteikums ir augsti kvalificēts mācībspēks. Koledžā nepārtraukti notiek darbs pie akadēmiskā personāla sastāva stiprināšanas un uzlabošanas. Par to liecina pašreizējais koledžas pasniedzēju sastāvs, kas tika vērā ņemami stiprināts 2017.gada sākumā.

We inform you that this site uses own, technical and third parties cookies to make sure our web page is user-friendly and to guarantee a high functionality of the webpage. By continuing to browse this website, you declare to accept the use of cookies. Learn more about our use of Cookies by viewing our Privacy Policy.