Lomonosova iela 4, Rīga, LV-1003, 208 kab.

en lv ru

Akreditācija

Akreditācija lapa Nr. 7

VK ir akreditētā mācību iestāde un tai ir piešķirtas tiesības izsniegt valstiski atzītus diplomus par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības ieguvi akreditētā studiju programmā. Pamatojoties uz grozījumiem Augstskolu likumā, studiju virziena “Vadība, administrēšana un nekustamā īpašuma pārvaldīšana” studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadība” akreditācija ir pagarināta līdz 30.06.2021*.

Akreditācija lapa Nr. 7 [PDF]
Akreditācija lapa Nr. 7 [JPG]


Licence Nr. 041032-1

Studiju programma “Sociālās palīdzības organizēšana”

Licence Nr. 041032-1 [PDF]
Licence Nr. 041032-1 [JPG]

VK ir akreditētā mācību iestāde un tai ir piešķirtas tiesības izsniegt valstiski atzītus diplomus par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības ieguvi akreditētā studiju programmā. Pamatojoties uz grozījumiem Augstskolu likumā, studiju virziena “Sociālā labklājība” studiju programmas  “Sociālās palīdzības organizēšana” akreditācija ir pagarināta līdz 30.06.2022


Licence Nr. 041032-2

Studiju programma “Uzņēmējdarbības vadība”

Licence Nr. 041032-2 [PDF]
Licence Nr. 041032-2 [JPG]


Studiju virziena akreditācijas lapa Nr. 65

Studiju virziens “Sociālā labklājība”

Studiju virziena akreditācijas lapa Nr. 65 [PDF]
Studiju virziena akreditācijas lapa Nr. 65 [JPG]

Pielikums studiju virziena akreditācijas lapai Nr. 65

Pielikums studiju virziena akreditācijas lapai Nr. 65 [PDF]
Pielikums studiju virziena akreditācijas lapai Nr. 65 [JPG]


Studiju virziena akreditācijas lapa Nr. 66

Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu administrēšana”

Studiju virziena akreditācijas lapa Nr. 66 [PDF]
Studiju virziena akreditācijas lapa Nr. 66 [JPG]

Pielikums studiju virziena akreditācijas lapai Nr. 66

Pielikums studiju virziena akreditācijas lapai Nr. 66 [PDF]
Pielikums studiju virziena akreditācijas lapai Nr. 66 [JPG]


Studiju akreditācijas komisija

Studiju akreditācijas komisija [PDF]

Studiju programmu licencēšanas komisija

Studiju akreditācijas licencēšanas komisija [PDF]

We inform you that this site uses own, technical and third parties cookies to make sure our web page is user-friendly and to guarantee a high functionality of the webpage. By continuing to browse this website, you declare to accept the use of cookies. Learn more about our use of Cookies by viewing our Privacy Policy.