Lomonosova iela 4, Rīga, LV-1003, 208 kab.

en lv ru

Administrācija

Liveta Sprūde

Mg.philol., Mg.paed., Direktore

 

Nils Sautiņš

Dr paed. Studiju daļas vadītājs

 

Mārtiņš Gailis

Mg.theol., Tālmācības daļas vadītājs

 

Svetlana Polovko

Mg.oec., Studiju virziena “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” vadītāja

 

Natalja Prosvirova

Metodiķe

 

Dzidra Mintika

Mg.iur., Mg.paed., Mg.vad.zin., Mg.psych., Studiju virziena “Sociālā labklājība” vadītāja

We inform you that this site uses own, technical and third parties cookies to make sure our web page is user-friendly and to guarantee a high functionality of the webpage. By continuing to browse this website, you declare to accept the use of cookies. Learn more about our use of Cookies by viewing our Privacy Policy.