Personāls

Valentīna Pavlovska

Mg.ed. Direktore

Inese Veinberga

Mg.PA. Attīstības daļas vadītāja, lektore

Mārtiņš Gailis

Mg.theol. Tālmācības daļas vadītājs, lektors

Svetlana Polovko

Mg.oec. Studiju virziena “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” vadītāja

Dzidra Mintika

Mg.iur., Mg.paed., Mg.vad.zin., Mg.psych. Studiju virziena “Sociālā labklājība” vadītāja

Nataļja Prosvirova

Metodiķe

Lotārs Dubkēvičs

Mg.paed., Mg.psych., Dr.sc.admin. Vieslektors

Oskars Garkājs

Mg.iur. Lektors

Ēriks Grīnbergs

Mg.paed. Lektors

We inform you that this site uses own, technical and third parties cookies to make sure our web page is user-friendly and to guarantee a high functionality of the webpage. By continuing to browse this website, you declare to accept the use of cookies. Learn more about our use of Cookies by viewing our Privacy Policy.