Lomonosova iela 4, Rīga, LV-1003, 208 kab.

en lv ru

Vadības koledžas administrācija un Studentu pašpārvalde novēl sirsnīgus un gaišus svētkus! Tā gaisma, ko izstaro svece, Tas gaišums, kas liesmiņā plīvo, Izplēn, pazūd un gaist. Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo, Un siltums, ko izstaro sirds, Tas nezūd. Tas palīdz. Un mirdz. (V. Egle)


19. novembrī Sociālās integrācijas valsts aģentūras direktore Ilona Jurševska un Vadības koledžas direktore Liveta Sprūde parakstīja sadarbības līgumu. Tā ietvaros tiks organizēta Vadības koledžas un SIVA koledžas sadarbība studiju procesa pilnveidē, docētāju apmaiņā, zinātniski pētnieciskajā darbībā un studējošo pašpārvalžu darbībā.


We inform you that this site uses own, technical and third parties cookies to make sure our web page is user-friendly and to guarantee a high functionality of the webpage. By continuing to browse this website, you declare to accept the use of cookies. Learn more about our use of Cookies by viewing our Privacy Policy.