Lomonosova iela 4, Rīga, LV-1003, 208 kab.

en lv ru

J. Mežnieka vizīte Meksikā

2019. gada 20. septembrī vizītes laikā Meksikā Ārlietu ministrijas Politiskais direktors–valsts sekretāra vietnieks Jānis Mažeiks tikās ar Meksikas Ārlietu ministrijas ģenerāldirektoru Eiropas jautājumos Bernardo Agilaru Kalvo (Bernardo Aguilar Calvo).

J. Mažeiks augstu novērtēja labās Latvijas un Meksikas divpusējās attiecības un apsprieda turpmākās sadarbības iespējas ekonomikā un izglītībā, Latvijas kandidatūru ANO Drošības padomē un savstarpējo atbalstu starptautiskajās organizācijās, Meksikas–Eiropas Savienības attiecības, kā arī pārrunāja drošības situāciju Eiropā un aktuālos jautājumus Latīņamerikā. Tiks turpinātas Latvijas un Meksikas sarunas par Nolīguma par gaisa satiksmi noslēgšanu. Meksikas puse kā perspektīvas nozares ciešākai sadarbībai minēja pārtikas industriju, farmācijas jomu, IKT un tūrismu. Praktiski noslēgtas ir sarunas par ES–Meksikas Globālo nolīgumu, kas sniegs papildu atvieglojumus savstarpējai ekonomiskajai sadarbībai. Veiksmīga sadarbība Latvijai un Meksikai notiek izglītības jomā, un savstarpējā studentu apmaiņa turpmāk varētu pieaugt.

J. Mažeiks uzaicināja Meksikas pārstāvjus ierasties Rīgā uz nākamo politisko konsultāciju kārtu 2020. gadā.

Sarunā Meksikas puse informēja par nelegālo migrāciju no Centrālamerikas un Meksikas valdības atbalstīto Integrālās attīstības plānu, kas vērsts uz dzīves apstākļu uzlabošanu migrācijas izcelsmes vietās.

J. Mažeiks tikās arī ar ES delegācijas vadītāju Mehiko. Aktuālā situācija Meksikā un tās ārpolitikā tika pārrunāta, tiekoties ar Meksikas augstskolu pētniekiem.

Uzturēšanās laikā J. Mažeiks sniedza intervijas Meksikas TV kanālā “Once” un radio stacijai “ABC radio”, kur stāstīja par Latvijas un Meksikas attiecībām, Latvijas vēsturi un drošības situāciju Baltijas reģionā.

Ārlietu ministrija izsaka pateicību Latvijas goda konsulei Meksikā Beatrisei Āboltiņai-Trueblood par sadarbību un atbalstu vizītes organizēšanā.

Diplomātiskās attiecības ar Meksiku tika nodibinātas 1927. gada 10. maijā.

We inform you that this site uses own, technical and third parties cookies to make sure our web page is user-friendly and to guarantee a high functionality of the webpage. By continuing to browse this website, you declare to accept the use of cookies. Learn more about our use of Cookies by viewing our Privacy Policy.