Erasmus+

Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020

Erasmus+ mācību mobilitātes ir iespēja izglītībā un apmācībā iesaistītajiem mācīties un gūt pieredzi ārvalstīs.

Mācību mobilitāte ļau studentiem, pasniedzējiem, akadēmiskajam personālam, jebkura līmeņa izglītības attīstībā iesaistītajiem doties uz kādu no Erasmus+ partnervalsti, lai mācītos, padziļinātu savu profesionalitāti un atpakaļ uz Latviju pārvestu jaunu akadēmisko, profesionālo un dzīves pieredzi.

Reizi gadā (februārī) Vadbas koledža darba grupa  izsludina Erasmus+ programmas studiju stipendiju konkursu nākošā studiju gada mobilitātēm Akadēmijas partneraugstskolās, balstoties uz Erasmus+ stipendiju konkursa nolikumu.

Studiju periods tiek novērtētēts ECTS kredītpunktos. ECTS jeb Eiropas Kredītpunktu pārneses sistēma palīdz gūt pārskatu par augstāko izglītību, salīdzināt to un atzīt studiju rezultātus un nodrošināt kvalitāti. Ārvalstīs veiktā studiju perioda veiksmīga realizācija paredz, ka Erasmus+ studiju periods tiek atzīts, novērtēts ar kredītpunktu skaitu un ieskaitīts Akadēmijas studiju periodā un studenta sekmēs.

Erasmus+ programmā uz visām programmas dalībvalstīm nosaka Valsts izglītības attīstības aģentūra. Stipendija paredzēta, lai palīdzētu segt ceļošanas, uzturēšanās un citas ar studiju periodu ārvalstīs saistītās izmaksas, taču negarantē visu izdevumu segšanu.

INFORMĀCIJA PAR PIETEIKŠANOS

Pieteikums Erasmus+ studiju stipendiju konkursam jāiesniedz tiešsaistē. Saite uz tiešsaistes pieteikuma formu pieejama zemāk un ir atvērta konkursa izsludināšanas periodā. Sagatvojot pieteikumu, lūdzu ņemt vērā pieteikuma sagatavošanas vadlīnijas.

Pieteikumā jāiekļauj:

  • CV (angļu valodā)
  • Motivācijas vēstule (angļu valodā)
  • Portfolio (līdz 10MB)
  • Svešvalodas apliecinājums (valodas kursu sertifikāta kopija, valodas centralizētā eksāmena sertifikāta kopija, atzīmju grāmatiņas kopija ar atzīmi svešvalodā, utml.)

Download (PDF, 4.22MB)

Erasmus+ Application Form Template

http://

Download (PDF, 33KB)

We inform you that this site uses own, technical and third parties cookies to make sure our web page is user-friendly and to guarantee a high functionality of the webpage. By continuing to browse this website, you declare to accept the use of cookies. Learn more about our use of Cookies by viewing our Privacy Policy.