Lomonosova iela 4, Rīga, LV-1003, 208 kab.

en lv ru

Erasmus+: Jaunatne darbībā projekts “EUtopia?

Erasmus+: Jaunatne darbībā projekts “EUtopia? Diversity in a Changing Europe”. Secinājumi un ieguvumi

2019. gadā tika īstenots “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projekts “EUtopia? Diversity in a Changing Europe”, kuru organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra un SALTO South East Europe and Inclusion and Diversity Resource Centers.

Projekts notika četros posmos:

1. posms: “Ievads mājas laboratorijā” – tiešsaistes mācību process, kas sastāda no 24 stundām individuāla darba no marta līdz maijam.
2. posms: “Kritiskās analīzes laboratorija” – izaicinājumu un konceptu izpēte Latvijā no 2019. gada 6. līdz 12. maijam.
3. posms: “Jaunrades un eksperimentu izmēģināšanas laboratorija”- visa tā pārbaude, izmantojot vietējās aktivitātes, kuras dalībnieki īsteno savās vietējās kopienās.
4. posms: “Projektēšanas laboratorija” – jaunu rīku un pieeju radīšana Melnkalnē no 2019. gada 8. līdz 13. oktobrim.

1. posma ietvaros bija iespēja iepazīties ar dažādiem aktuāliem aspektiem saistībā ar dažādību Eiropā. Tā kā projektā piedalījās dalībnieki no dažādām valstīm (Latvija, Spānija, Vācija, Itālija, Albānija, Kosova, Serbija, Bulgārija, Maķedonija, Melnkalne, Bosnija un Hercegovina) bija interesanti iepazīties ar reģionu aktuālām problēmām dažādības jomā. Informācijas apmaiņai tika izmantota SALTO HOP platforma

2. posms notika Latvijā, Jūrmalā. Šeit bija iespēja tieši iepazīties ar dalībniekiem, apmainīties ar domām, salīdzināt problēmas, izanalizēt kopējo un atšķirības, kā arī izveidot idejas ka var izmantot dažādības īpatnības atsevišķo problēmu risināšanai vai darbā ar jaunatni.

3. posmu katrs dalībnieks veica savā valstī. Latvijā tas notika Vadības Koledžā kā seminārs dažādas plūsmas studentiem. Mērķa grupa bija Menedžmenta koledžas uzņēmējdarbības nodaļas studenti no dažādām valstīm. Semināra laikā dalībnieki tika informēti par projekta mērķiem. Pēc tam dalībnieki strādāja pa pāriem un vajadzēja atrast kopīgu valodu kopīgu biznesa ideju radīšanai. Tie tika sadalīti 3 grupās, kur bija dalībnieki no dažādām valstīm ar atšķirīgu kultūru un ar sliktām citu valodu zināšanām… Viņiem jārada ideja par kopīgu biznesu. Tika prezentēti 3 biznesa plāna idejas – tūristu apmaiņa, drēbes šūšana Latvijā no Indijas kokvilna un mēbeles ražošanai Latvijā izmantot materiālus no Indijas.

Pasākuma noslēgumā dalībnieki iepazīstināja ar savām idejām, kuras pēc dažiem papildinājumiem varētu būt ieviesti nākotnē. Kā vienu no ieguvumiem var minēt arī starpnacionālo personālo kontaktu veidošanu studentu (dalībnieku) starpā, kas veicinās komunikāciju prasmes attīstību.

4. nobeiguma posmā, kas notika Melnkalnē, dalībniekiem bija iespēja prezentēt 3.posma pasākumu rezultātus, kā arī izveidot jaunas metodes, pieejas vai cita veida rīkus darbībai ar jaunatni

Līdzdalība projekta deva iespēju iegūt jaunas kompetences, kas pilnveidos profesionālās iemaņas. Gribētos teikt liels paldies konferences organizatoriem, treneriem (Līga Rudzīte un Dragans Atanasovs (Dragan Atanasov)), Vadības Koledža vadībai un projekta dalībniekiem.

Mācības “EUtopia? Diversity in a Changing Europe”, tika finansētas ar Eiropas Komisijas „Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Elza Sīpola

Vadības koledžas docetāja

We inform you that this site uses own, technical and third parties cookies to make sure our web page is user-friendly and to guarantee a high functionality of the webpage. By continuing to browse this website, you declare to accept the use of cookies. Learn more about our use of Cookies by viewing our Privacy Policy.