Ciemos Rīgas Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu dienas centrā

20. novembrī Vadības koledžas pārstāvji ciemojās Rīgas Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu dienas centrā bērniem un pilngadīgām personām „Paaudzes”. Koledžas studentu pašpārvaldes prezidents Valerijs Čibisovs un centra vadītāja Rita Eglīte apmainījās idejām par to, kā vislabāk sadarboties un vienojās par pirmo kopīgo pasākumu.

We inform you that this site uses own, technical and third parties cookies to make sure our web page is user-friendly and to guarantee a high functionality of the webpage. By continuing to browse this website, you declare to accept the use of cookies. Learn more about our use of Cookies by viewing our Privacy Policy.