Lomonosova iela 4, Rīga, LV-1003, 208 kab.

en lv ru

Sociālās palīdzības organizēšana

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Sociālās palīdzības organizēšana

Programma akreditēta līdz 11.06.2019.

Ko sagatavo šī studiju programma?

Prasmīgu sociālā darba speciālistu, kuram ir profesionālas zināšanas sociālā darba jomās un kura aicinājums ir sniegt sociālo un pastorālo palīdzību cilvēkiem, kuriem tā nepieciešama.

Kādas būs karjeras iespējas pēc studiju beigām?

Būs iespēja strādāt  institūcijās, kuras organizē sociālo palīdzību, kā arī zināšanas, lai nodarbotos ar sosociālo uzņēmējdarbību un aprūpi.

Kā notiek studiju process?

Vadības koledža piedāvā nepilna laika neklātienes mūsdienīgu mācību formu – studijas notiek gan tālmācības studiju vietnē, kurā ievietoti kvalitatīvi mācību materiāli un videolekcijas, gan klātienē koledžas auditorijās. Mācīties būs ļoti ērti, jo mācību laiku tālmācības vietnē katrs students var izvēlēties pats, bet klātienes nodarbības tiek plānotas 2 reizes mēnesī sestdienās. Studentiem arī ir iespēja apgūt atsevišķus studiju kursus vai moduļus jebkurā citā augstskolā.

Cik ilgi jāmācās?

Studiju ilgums nepilna laika neklātienes studijās ir 2,5 gadi.

Kāda ir studiju maksa?

400 EUR semestrī,
Iespējams maksājumus sadalīt pa mēnešiem – 90 eiro mēnesī.

Ko studiju programmā apgūst?

 • Aksioloģija
  • Vērtības mūsdienu sabiedrībā
  • Konfesijas un reliģijas Latvijā
  • Kristīgā ētika
  • Sabiedriskās organizācijas un brīvprātīgo darbs
 • Komunikācija
  • Lietišķā svešvaloda I
  • Lietišķā svešvaloda II
  • Lietišķā saskarsme, prezentācija
  • Dokumentu pārvaldība
  • Komunikācija krīzes situācijās
 • Socioloģija un statistika
  • Socioloģijas teorijas
  • Pētījumu metodes un matemātiskā statistika
 • Tiesību normas sociālajā darbā
  • Sociālās drošības sistēma un sociālās likumdošana Latvijā
  • Sociālā politika un sociālā labklājība
  • Vides, darba un civilā aizsardzība
 • Uzņēmējdarbība
  • Uzņēmuma izveides tiesiskie aspekti
  • Sociālā uzņēmējdarbība
  • Biznesa plāna izstrāde
 • Psiholoģija
  • Saskarsmes psiholoģija
  • Attīstības psiholoģija
  • Sociālā psiholoģija
 • Psihiatrija
  • Ievads psihiatrijā
 • Sociālā darba virzieni
  • Ievads sociālajā darbā
  • Sociālā ētika
  • Sociālās sistēmas vadīšana
  • Sociālā darba speciālisti un to loma Latvijas sociālās labklājības sistēmā
 • Sociālā palīdzība
  • Sociālās palīdzības organizatora profesionālā darbība
  • Darbs ar SOPA datu bāzi
  • Supervīzija sociālajā darbā
  • Veselības pamati
  • Pirmā palīdzība
 • Sociālā aprūpe (izvēles kurss)
  • Sociālā aprūpētāja pienākumi
  • Invaliditāte un cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem specifika
  • Higiēna
 • Diakonija (izvēles kurss)
  • Sociālās palīdzības un aprūpes organizēšana draudzē
  • Diakona darbs
  • Pastorālā aprūpe
 • Projektu pārvaldība (izvēles kurss)
  • Projektu izstrāde un realizācija
  • Projektu vadība
  • Projektu finansējumu piesaiste
 • Zinātniski praktiskā pētniecība
  • Studiju darbs
  • Prakse
  • Kvalifikācijas darbs un pārbaudījums

We inform you that this site uses own, technical and third parties cookies to make sure our web page is user-friendly and to guarantee a high functionality of the webpage. By continuing to browse this website, you declare to accept the use of cookies. Learn more about our use of Cookies by viewing our Privacy Policy.