Lomonosova iela 4, Rīga, LV-1003, 208 kab.

en lv ru

Administrācija

Liveta Sprūde

Mg.philol., Mg.paed., Direktore

Mārtiņš Gailis

Mg.theol., Dir. vietnieks tālmācībā

Ģirts Blekte

Mg.hist., IT konsultants

Natalja Prosvirova

Metodiķe

Evija Liepa

Dr.math.,Virziena Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība vadītāja

Dzidra Mintika

Mg.iur., Mg.paed., Mg.vad.zin., Mg.psych.,Virziena Sociālā labklājība vadītāja